Brasserie de Kannunik

Inrichting van kloosterbrasserie de Kannunik te Kerkrade in opdracht van Sutherland Design.